סטודנט יקר,

החל משנת הלימודים תשע"ז קבלת ציונים  תתאפשר באמצעות מערכת הודעות בהתאם לחוק צנעת הפרט.

יש לבצע רישום בהתאם להנחיות

לצפייה בציונים לחץ