top heb

מזכירות החוג

 
ראש המגמה - ד"ר רוית לין
קומה 01, חדר 173, בניין רב תכליתי
דוא"ל: rlinn1@univ.haifa.ac.il
אוניברסיטת חיפה הר הכרמל 31905
טלפון: 04-8288992/3
פנימי: 8892/3
 
מזכירות המגמה לשימור- אפרת בלפר
דוא"ל:conservation@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה: ימי א' וה' בין השעות 10:00- 12:00
קומה 01 חדר 104 בניין רב תכליתי
טלפון: 04-8288461
פנימי: 8461
 
כתובת למשלוח דואר:
המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית
החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה
מיקוד: 3498838