top heb

כללי

 

יום עיון: המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית

בתאריך 14 בנובמבר (יום ו') יתקיים יום העיון השנתי של המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית בחוג לארכיאולוגיה.

האירוע יתקיים באולם המצפור בראש מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה.

תוכנית יום העיון

 

הודעות כלליות מטעם המגמה - 01.01.2013

 
הודעות כלייות מטעם המגמה - 01.01.2013