כחלק חשוב מהלימודים האקדמאיים, נערכים גם סיורים לימודיים המציגים מקרי מבחן בתחומים שונים של שימור מבנים ומבנים היסטוריים, שימור אתרי מורשת, שימור במוזיאונים ושימור עתיקות. הסיורים מועברים על-ידי טובי המומחים בתחום, וסוקרים את הפעילות שנעשתה ונעשית בתחום השימור באופן יומיומי בארץ.  בעיות שימור באתרים מדבריים - עבדת

 

בעיות הנדסיות בשימור מבנים

 

seurim1 סיור מבנים היסטוריים ביפו

כחלק חשוב מהלימודים האקדמאיים, נערכים גם סיורים לימודיים המציגים מקרי מבחן בתחומים שונים של שימור מבנים ומבנים היסטוריים, שימור אתרי מורשת, שימור במוזיאונים ושימור עתיקות. הסיורים מועברים על-ידי טובי המומחים בתחום, וסוקרים את הפעילות שנעשתה ונעשית בתחום השימור באופן יומיומי בארץ. בעיות שימור באתרים מדבריים - עבדת סיור מבנים היסטוריים ביפו בעיות הנדסיות בשימור מבנים