תחום שימור מבנים הינו תחום רחב הכולל, בנוסף לשימור המעטפת החיצונית של המבנים עצמם, גם את שימור הערכים היסטוריים, התרבותיים, האדריכליים של האתר או המונומנט. שימור מבני מורשת הינו תחום העוסק בחקר, שמירה והצגה של מבנים בעלי ערכים שונים החשובים לסביבה בה הם קיימים. זהו עיסוק בין-תחומי בו מעורבות דיסציפלינות שונות כגון: היסטוריה, ארכיאולוגיה, כימיה, הנדסה, אדריכלות , אומנות ועוד.

מטרת פעולת שימור המבנה הינה להורישו לדורות הבאים על ידי האטת תהליך התבלותו והצגתו לקהל רחב.


academic1

שימור מבנים ואתרים - קירות

 

 Sussita 2-170.jpg - 266.80 KB

שימור  מבנים ואתרים - טיח 

 סטודנטים בקורס שימור מעשי