top heb

מבנה לימודים ותנאי קבלה - כללי

 

תוכנית הלימודים נועדה להכשיר את מוסמכיה להיות עתודה של אנשי מקצוע בשימור, בעלי רמה מקצועית גבוהה ויכולת לשלב מחקר עם עבודה מעשית.

 

נושאי הלימוד העיקריים:

- תיאוריה, אתיקה, היסטוריה ופילוסופיה של דיסציפלינת השימור.
- בסיס מדעי להכרות עם חומרים ותכונותיהם.
- רקע במקצועות ההומניסטיים והיכרות עם מרכיבי מורשת התרבות החומרית.
- שיטות מחקר בשימור ויישומן.
- שיטות תיעוד.
- שיטות טיפול ושימור מעשי.

בלימודים ישולבו סיורים וסדנאות בהוראת מומחים בשימור, כמו כן יחויב כל סטודנט בביצוע עבודה מעשית מונחית (סטאז') אשר תתבצע במסגרת פרויקט או מעבדת שימור פעילים.

תנאי הקבלה

 
- בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל.
- תואר ראשון בתחום רלוונטי: שימור, אדריכלות, גיאוגרפיה, כימיה, מדעים, הנדסה, לימודי ארץ ישראל, ארכיאולוגיה, תולדות האמנות, אמנות יצירה וכיו"ב.  
- ציון סופי של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.
- ראיון אישי.
- ניסיון בשימור – יתרון.
 
הלימודים במגמה מתאימים לעוסקים בשימור ברשויות ומוסדות ציבוריים: משמרים, אוצרים, מנהלים ,אנשי תכנון, תיעוד וביצוע בתחום השימור.
 
 

מבנה הלימודים

 

תוכנית הלימודים נועדה להכשיר את מוסמכיה להיות עתודה של אנשי מקצוע בשימור, בעלי רמה מקצועית גבוהה ויכולת לשלב מחקר עם עבודה מעשית.

 

נושאי הלימוד העיקריים:

- תיאוריה, אתיקה, היסטוריה ופילוסופיה של דיסציפלינת השימור.
- בסיס מדעי להכרות עם חומרים ותכונותיהם.
- רקע במקצועות ההומניסטיים והיכרות עם מרכיבי מורשת התרבות החומרית.
- שיטות מחקר בשימור ויישומן.
- שיטות תיעוד.
- שיטות טיפול ושימור מעשי.

בלימודים ישולבו סיורים וסדנאות בהוראת מומחים בשימור, כמו כן יחויב כל סטודנט בביצוע עבודה מעשית מונחית (סטאז') אשר תתבצע במסגרת פרויקט או מעבדת שימור פעילים.

 

 

 

תואר שני בשימור עם תזה (מסלול א')

 

במהלך הלימודים יצבור הסטודנט, במסלול א', קורסים שוויי ערך ל-32 שש"ס לפי הפירוט הבא:

 תואר שני בשימור עם תזה (מסלול א')

קורסי ליבה

16 שש"ס (חובה בשנה א').

קורסי התמחות

10 שש"ס (חובה בשנה ב').

קורסי בחירה

6 שש"ס

התמחות מעשית מונחית (סטאז')

הסטאז' יתבצע על ידי הסטודנטים בפרויקט שימור מוכר תוך כדי הנחיה. במסגרת הסטאז' יאסוף הסטודנט 500 שעות התנסות מעשית שיהוו תנאי הכרחי לקבלת התואר. הסטאז' יתבצע במהלך הלימודים או לאחר סיום כל הקורסים. הסטודנטים יידרשו להגיש דו"ח מפורט על עבודתם בסטאז'.

עבודות

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, ועבודת גמר מחקרית (תזה). התזה תהווה 50% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

שנתיים עד שלוש שנים.

 
 
מועמדים עם רקע חלקי, יוכלו להשלים את הידע הנדרש בהשלמה של קורסים בודדים ורלוונטים. 
 
 
 

תואר שני בשימור ללא תזה (מסלול ב')

 

במהלך הלימודים יצבור הסטודנט, במסלול ב', קורסים שווי ערך ל - 40 שש"ס, לפי הפירוט הבא:

 

תואר שני בשימור ללא תזה (מסלול ב')

קורסי ליבה

 16 שש"ס (חובה בשנה א').

קורסי התמחות

10 שש"ס (חובה בשנה ב').

קורסי בחירה

14 שש"ס

התמחות מעשית מונחית

(סטאז')

הסטאז' יתבצע על ידי הסטודנטים בפרויקט שימור מוכר תוך כדי הנחיה. במסגרת הסטאז' יאסוף הסטודנט 500 שעות התנסות מעשית שיהוו תנאי הכרחי לקבלת התואר. הסטאז' יתבצע במהלך הלימודים או לאחר סיום כל הקורסים. הסטודנטים יידרשו להגיש דו"ח מפורט על עבודתם בסטאז'.

עבודות

40 שש"ס שבהן כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות, והגשת פרויקט סיום שיהווה 15% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

שנתיים.

 
מועמדים עם רקע חלקי, יוכלו להשלים את הידע הנדרש בהשלמה של קורסים בודדים ורלוונטים.