קורסים במגמת שימור

מערכת שעות סמסטר א'
מערכת שעות סמסטר ב'
קורסי בחירה
קורסי השלמה

סטאז' – מגמת שימורטפסים

הנחיות – שלבים לבחירת סטאז'
בקשה לאישור סטאז'
מעקב שעות
דו"ח סטאז'

טפסים
בקשה להארכת לימודים
הגשת עבודות

סיורים וסדנאות של מגמת השימור

עבודות גמר ותזות במגמת שימור

כללי / שונות

דוגמת שער להצעת מחקר