במהלך הלימודים יצבור הסטודנט, במסלול א', קורסים שוויי ערך ל-32 שש"ס לפי הפירוט הבא:

 תואר שני בשימור עם תזה (מסלול א')

קורסי ליבה

16 שש"ס (חובה בשנה א').

קורסי התמחות

10 שש"ס (חובה בשנה ב').

קורסי בחירה

6 שש"ס

התמחות מעשית מונחית (סטאז')

הסטאז' יתבצע על ידי הסטודנטים בפרויקט שימור מוכר תוך כדי הנחיה. במסגרת הסטאז' יאסוף הסטודנט 500 שעות התנסות מעשית שיהוו תנאי הכרחי לקבלת התואר. הסטאז' יתבצע במהלך הלימודים או לאחר סיום כל הקורסים. הסטודנטים יידרשו להגיש דו"ח מפורט על עבודתם בסטאז'.

עבודות

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, ועבודת גמר מחקרית (תזה). התזה תהווה 50% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

שנתיים עד שלוש שנים.

 
 
מועמדים עם רקע חלקי, יוכלו להשלים את הידע הנדרש בהשלמה של קורסים בודדים ורלוונטים.