מלגות מגמת שימור
המגמה מעניקה מדי שנה מספר מלגות עידוד והצטיינות לתלמידים במגמת שימור העומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים.