במהלך הלימודים יצבור הסטודנט, במסלול ב', קורסים שווי ערך ל - 40 שש"ס, לפי הפירוט הבא:

 

תואר שני בשימור ללא תזה (מסלול ב')

קורסי ליבה

 16 שש"ס (חובה בשנה א').

קורסי התמחות

10 שש"ס (חובה בשנה ב').

קורסי בחירה

14 שש"ס

התמחות מעשית מונחית

(סטאז')

הסטאז' יתבצע על ידי הסטודנטים בפרויקט שימור מוכר תוך כדי הנחיה. במסגרת הסטאז' יאסוף הסטודנט 500 שעות התנסות מעשית שיהוו תנאי הכרחי לקבלת התואר. הסטאז' יתבצע במהלך הלימודים או לאחר סיום כל הקורסים. הסטודנטים יידרשו להגיש דו"ח מפורט על עבודתם בסטאז'.

עבודות

40 שש"ס שבהן כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות, והגשת פרויקט סיום שיהווה 15% מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

שנתיים.

 
מועמדים עם רקע חלקי, יוכלו להשלים את הידע הנדרש בהשלמה של קורסים בודדים ורלוונטים.