haifa logo

המגמה לשימור מורשת התרבות החומרית הפקולטה למדעי הרוח

אוניברסיטת חיפה

humanities-logo

univ logo

דף הבית - מגמת שימור I שימור מבנים I שימור אתרים I שימור מוזיאלי

מגמת הלימודים לתואר שני בשימור מורשת התרבות החומרית (Conservation of Material Culture Heritage) , פעילה משנת 2010. ייחודה הוא שילוב מחקר אקדמי לצד כישורים מעשיים.

מזה שנים רבות מהווה נושא שימור מורשת התרבות תחום לימודים ומחקר מבוסס באוניברסיטאות בעולם והוא חלק אינטגראלי בדיון הציבורי והשיח האקדמי.במקביל לגידול המשמעותי במודעות לשימור ערכי התרבות בישראל והדרישה לאנשי מקצוע בתחום זה, התפתח הצורך בתוכניות לימודים ייעודיות בשימור.

תוכנית לימודים זו נועדה להכשיר את בוגריה להתמודדות עם מגוון רחב של נושאים הכלולים בדיסציפלינת השימור. סגל ההוראה בתכנית מורכב ממומחי שימור מהארץ ומחו"ל, מאנשי מחקר יישומי של חומרים וטכנולוגיות וממרצים אשר תחומי התמחותם קשורים לנושאי שימור ומחקר בנושאי תרבויות ומורשתן.

חשיבות שימור מורשת התרבות החומרית הולכת וגדלה בשנים האחרונות. זהו אחד התחומים המתפתחים והמבוקשים היום, הן במגזר הציבורי והן הפרטי.
מגמת לימודים ייחודית זו מעניקה לתלמידיה רקע תרבותי/הומניסטי לצד כישורים מעשיים בשימור אתרים, שימור מבנים ושימור ממצא קטן.

במסגרת התכנית מתבצעים מחקרים בנושאי השימור, על היבטיו השונים. התכנית משלבת לימודים עיוניים והתנסות מעשית, בכלל זה סטאז' מונחה.

Image
This image for Image Layouts addon

פעילות ומחקר אקדמי

This image for Image Layouts addon


שימור מבנים ואתרים היסטוריים

This image for Image Layouts addon


שימור חפצים ואמנות

This image for Image Layouts addon


סיורים בשימור